Boeren, burgers en buitenlui - een historische belevenislezing door Manon Henzen

Gepubliceerd op: 26 juli 2017 12:38

Lezing eetverleden

Op zondag 17 september 2017 geeft Manon Henzen van Historisch Kookatelier Eetverleden een lezing over Boeren, burgers en buitenlui. Deze lezing wordt gehouden in de sfeervolle bibliotheek Bruno Ernst, gehuisvest in het historische pand van Tivoli aan het Jezuïetenplein in Oudenbosch.

Manon Henzen vertelt over de geschiedenis en zal ook zeker ingaan op het leven van de broeders en zusters in de kloosters van Oudenbosch. Daarnaast laat ze ons genieten van diverse hapjes en een drankje, die hun oorsprong vinden in de historie.


Programma:
14.00u Ontvangst met koffie
14.30u Start lezing
16.00u Afsluiting en nagenieten tot 17.00u


Datum:        17 september
Tijd:            14.00 – 17.00 uur
Locatie:       Tivoli, Jezuïetenplein 33, 4731 HX Oudenbosch
Entreeprijs:  € 12,50 per persoon/ bibliotheekleden € 10,00 per persoon

Wij stellen het op prijs als u de entreeprijs bij vooruitbetaling wilt voldoen door het bedrag over te maken naar:

Bankrekeningnummer: NL66 RABO 0145 8912 32        o.v.v. eetbelevenis 17 september, met uw voor- en achternaam.

 

Deze lezing is tot stand gekomen in samenwerking met Brasserie Tivoli, HKK Broeder Christofoor Oudenbosch, Bibliotheek VANnU en Marktplaats Cultuureducatie