Conferentie Brick by Brick – Extending The Literacy Houses Approach

Gepubliceerd op: 5 oktober 2017 11:19

Op 6 september, in de week van de Alfabetisering, vond in Breda de conferentie Brick by Brick – Extending The Literacy Houses Approach plaats. Welke bouwstenen zijn nodig voor het opzetten en structureel inbedden van een succesvol Taalhuis?

Tijdens deze internationale conferentie, met vele buitenlandse gasten en sprekers, stond de aanpak en de samenwerking binnen het Taalhuizennetwerk van West-Brabant én de aanpak van taalvaardigheid en laaggeletterdheid elders in Europa centraal. Met als doel van elkaar te leren, en elkaar te inspireren. Want de Nederlandse problematiek op het gebied van laaggeletterdheid en basisvaardigheden is zeker niet uniek gebleken. Namens Bibliotheek VANnU verzorgden Ingeborg van Boven en Marij Rokx een workshop.