Human Library Roosendaal

Gepubliceerd op: 8 oktober 2018 14:00

VakantieBieb

Mensen samen brengen door gesprekken met levende boeken aan te gaan - dat is Human Library.

Human Library Roosendaal is een bibliotheek van mensen, daar ‘leen’ je levende boeken. De boeken zijn mensen die je normaal niet zo snel zou (aan)spreken. Denk aan iemand die bijna blind is, een vluchteling of iemand met een lichamelijke of geestelijke beperking. Iemand die afwijkt van de ‘norm’ en daardoor de kans loopt anders benaderd te worden, buitengesloten of gediscrimineerd te worden.

De eerste editie heeft plaats gevonden in november 2017. Deze was volgens alle betrokkenen zeker geslaagd want iedereen heeft aangegeven graag mee te willen werken aan een 2e editie.

De 2e editie wordt gehouden op zaterdag 3 november 2018 in Parrotia, bij Bibliotheek VANnU, in het centrum van Roosendaal. Hierbij zijn weer rond de 20 levende boeken beschikbaar voor een gesprek. Ook jij kunt die dag met meerdere boeken in gesprek.

Mensen samenbrengen

Het doel van de Human Library is om mensen samen te brengen die elkaar normaal niet spreken, waarbij een veilige plek en een open gesprek waarin alles gevraagd en besproken kan worden, bepalend zijn. Klopt het beeld wat men heeft op basis van de buitenkant wel met de werkelijkheid?

De levende boeken laten zien dat wat eens een kwetsbare kant was, nu een kracht is. Ze laten zien dat je verhaal vertellen, open zijn over wat je hebt meegemaakt, ook anderen de ogen kan openen. Zo kunnen vooroordelen bespreekbaar worden gemaakt.

Zien we jou ook zaterdag 3 november 2018 bij Bibliotheek VANnU?