Lees! op het Da Vinci College

Gepubliceerd op: 19 juli 2019 09:00

Bibliotheek VANnU creëert samen met het Da Vinci College een leescultuur op school.

Afgelopen schooljaren hebben Bibliotheek VANnU en het Da Vinci College intensief samengewerkt om de leesmotivatie en het leesplezier onder de leerlingen te vergroten. Lezen verbetert de taalontwikkeling en schoolresultaten. Beide cruciaal om een goed plekje te verwerven in de maatschappij. Het ‘leesoffensief’ is zo’n succes dat beide partijen de komende vier jaar hebben bijgetekend voor de Bibliotheek op School.

De vmbo-leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen en het praktijkonderwijs zijn niet de makkelijkste om aan het lezen te krijgen. We zijn dan ook zeer trots dat ze wel degelijk lezen, in aanraking komen met schrijvers en de bibliotheek bezoeken. Bovendien vinden de leeringen het leuk. Het boekenaanbod en de lessen, die de leesconsulent op school geeft, zijn op maat gemaakt en afgestemd op deze doelgroep.

Op deze manier zijn we goed op weg om op het Da Vinci College een leescultuur te creëren. Docenten van verschillende vakken lezen voor, leerlingen lezen op gezette tijden in een boek en in de docentenkamer staat een ruilbibliotheek.