Nieuwe cursus in Coffeecorner De Huiskamer

Gepubliceerd op: 26 juli 2017 09:25

In het najaar van 2017 start Coffeecorner De Huiskamer in Roosendaal, in samenwerking met Jan H. Naafs, een nieuwe cursus Evolutieleer. De cursus is bedoeld voor ieder die belangstelling heeft voor de Evolutieleer en daar meer over wil weten.

Cursus over evolutie: ‘Van sterrenstof tot internetsurfer’

De verschillende onderwerpen worden op begrijpelijke wijze behandeld door de docent Jan H. Naafs, die zich al tientallen jaren verdiept heeft in evolutieprocessen, daar een boekje over schreef en na een eerdere cursus ook een overzichtstentoonstelling liet zien.

Thema's
In tien bijeenkomsten komen achtereenvolgens aan de orde:
1) Het Heelal: oude ideeën/nieuwe inzichten
2) Het Oerknalmodel/het uitdijend heelal
3) Evolutie van sterren (en iets over atomen en kernfusie)
4) Ontstaan van ons zonnestelsel en de opbouw van de aarde
5) Eerste levensvormen en over cellen en erfelijkheid
6) Over DNA/genen en over mutaties en technieken
7) Evolutie; hoe werkt natuurlijke selectie
8) Ontwikkeling van de gewervelden/dinosauriërs en zoogdieren
9) Ontwikkeling van de primaten, de hominiden en Homo Sapiens
10) Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe.

Locatie: Parrotia, Markt 54H, Roosendaal
Tijd:      woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur met 30 minuten pauze.

Data:
27-09
04-10
11-10
18-10
25-10
01-11
08-11
15-11
22-11
29-11 (met 6 december als reservedatum)

Prijs: € 100,- voor tien bijeenkomsten (inclusief literatuur), te voldoen bij aanmelding

Werkvorm: hoorcollege met mogelijkheid tot vragen/discussie

Literatuur: ‘Van Sterrenstof tot Internetsurfer’

Aanmelding: In Coffeecorner De Huiskamer, Markt 54H te Roosendaal, of per mail: ccdehuiskamer@gmail.com

Inlichtingen over cursus: Jan H. Naafs, 0165 – 53 69 66