VoorleesExpress: resultaten van een effectstudie

Gepubliceerd op: 17 april 2019 13:00

Wim Daniëls in Parrotia

De Voorleesexpress stimuleert de taalontwikkeling van kinderen. Het helpt kinderen in een vroege levensfase te helpen met taal en lezen.

Om na te gaan wat het effect is van de VoorleesExpress op de taalvaardigheid van kinderen en de geletterde omgeving thuis, heeft de Erasmus Universiteit een effectstudie uitgevoerd. Deze studie richt zich zowel op de effecten op korte termijn als lange termijn. Op 17 april 2019 worden de resultaten van het onderzoek openbaar. Wethouder Laura Matthijssen zal de rapportage op deze dag in ontvangst nemen van de VoorleesExpress in Rucphen.

De VoorleesExpress, de kracht van preventie

Met hulp van de VoorleesExpress hebben gemeenten een krachtig middel in handen om laaggeletterdheid aan te pakken en ouderparticipatie te vergroten. Het programma sluit goed aan op bibliotheekprogramma’s zoals Boekstart en Bibliotheek op School en de landelijke aanpak van laaggeletterdheid. Meer dan honderd gemeenten zetten momenteel de Voorleesexpress in.

Kinderen helpen met taal

De VoorleesExpress is erop gericht om kinderen in een vroege levensfase - 2 tot 8 jaar - te helpen met taal en lezen. Taalachterstanden zijn op oudere leeftijd haast niet meer terug te dringen. Ook is het moeilijk om de achterstand binnen de reguliere schooltijden in te lopen. Met het voorleestraject van de VoorleesExpress krijgt een gezin een half jaar begeleiding om actief aan de slag te gaan met lezen en taal. De ouders krijgen van de vrijwilliger van de VoorleesExpress handvatten aangereikt, zodat zij hun kinderen zelf kunnen helpen met taal, op hun eigen manier.

Begeleiding

Tijdens het traject wordt interactief voorgelezen. De vrijwilligers praten met de kinderen over het verloop van het verhaal en situaties die voorkomen in het boek. Voorwerpen en dieren in het boek passeren de revue. Kinderen leren aan de hand van plaatjes te praten over wat ze zien. De vrijwilliger gaat samen met de ouders op zoek naar een manier om een voorleesritueel bij het gezin op te starten. De voorlezers zijn creatief met taal. Ze doen vaak iets met spelletjes en liedjes. Ze praten met de kinderen en de ouders en/of introduceren hulpmiddelen. De voorlezer neemt het gezin mee naar de bibliotheek. Zo proberen zij de thuisomgeving taalrijker te maken.

VoorleesExpress Rucphen

In de gemeente Rucphen is de VoorleesExpress actief sinds september 2014. WijZijn Traverse Groep voert het uit.

Effectiviteitsonderzoek in opdracht van Stichting Lezen

De VoorleesExpress is aangemerkt als een veelbelovend project. Dit in het kader van het actieprogramma Tel mee met Taal, waar voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid via leesbevordering in het gezin centraal staat. Om na te gaan wat het effect is van de VoorleesExpress op de taalvaardigheid van kinderen en de geletterde omgeving thuis, heeft de Erasmus Universiteit een effectstudie uitgevoerd. In deze studie wordt zowel naar korte-termijneffecten (direct nadat het VoorleesExpress-traject is afgerond) als naar eventuele positieve ontwikkelingen op lange termijn (zo’n 20 weken na afloop van het programma) gekeken.

Onderzoek openbaar vanaf 17 april

Op 17 april 2019 is het onderzoek naar de VoorleesExpress openbaar. Landelijk zal stichting Lezen het rapport onder de aandacht brengen.