Voorlezen aan een hond in de bieb

Gepubliceerd op: 12 maart 2019 12:00

VakantieBieb

‘Kwispellezen’ heeft de afgelopen tijd veel aandacht gekregen in de media; op steeds meer plaatsen in Nederland wordt een voorleeshond ingezet voor kinderen die (hardop) lezen niet zo leuk of moeilijk vinden.

Omdat Bibliotheek VANnU streeft naar leesplezier voor álle kinderen, start vanaf 15 maart in Roosendaal een pilot waarbij er acht weken lang een echte hulphond in de bieb komt op vrijdagmiddag. Voor de invulling van deze pilot werkt VANnU vanuit de Bibliotheek op school samen met drie basisscholen uit haar werkgebied. Op deze scholen is extra aandacht voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van leesplezier. Voorleeshond Inga van Stichting Hulphond Nederland komt hiervoor vanaf 15 maart in tijdelijke dienst van de bibliotheek.

Inga

Inga is een hulphond die speciaal getraind is om aandachtig te luisteren naar de verhalen die kinderen haar voorlezen, maar geeft natuurlijk geen commentaar. Dat verlaagt de druk om te presteren. Kinderen zijn daardoor meer ontspannen en belangrijker nog; hebben een positieve ervaring met lezen!

Voorlezen aan een hond vergroot het zelfvertrouwen en de motivatie om te lezen, met als gevolg dat ook de leesvaardigheid toeneemt. Kinderen ervaren in de sessies dat ze wel degelijk kunnen voorlezen. Moeilijke woorden en foutjes horen daarbij, maar aan het eind van de sessie is er een flink stuk gelezen. Kinderen ervaren dat ze succesvol zijn en dat (voor)lezen leuk is, dit zal hen in de toekomst zeker helpen bij het maken van nieuwe leeskilometers.

Wilt u meer weten over het kwispellezen, dan kunt u mailen naar c.luijkx@bibliotheekvannu.nl