Zevenbergen leert lezen

Gepubliceerd op: 30 januari 2019 18:00

Wim Daniëls in Parrotia

Ongeveer 1.400 Zevenbergenaren kunnen niet goed lezen en schrijven. Herken je dit? Iemand die niet thuis geeft als er een verjaardagskaartje geschreven moet worden? Of nooit een boodschappenlijstje gebruikt maar wel vaak iets vergeet? Een formulier invullen steeds maar uitstelt? Misschien is er meer aan de hand en heeft deze persoon moeite met lezen en schrijven. Schaamte zorgt er vaak voor dat er niets verandert. Met de actie ‘Zevenbergen leert lezen’ gaan taalvrijwilligers van het Taalpunt ze helpen.

Maandagavond 11 februari

Op maandagavond 11 februari trappen we officieel af met een bijzonder programma dat in het teken staat van deze actie en met een aantal bijzondere gasten. In samenwerking met de gemeente Moerdijk en de Bibliotheek VANnU gaan we de campagne verder intensiveren.

Programma

Het programma start op maandagavond 11 februari om 19.15 uur bij het Taalpunt in Bibliotheek VANnU in Zevenbergen (Kasteelweg 3). Om 19.30 uur opent directeur-bestuurder van Bibliotheek VANnU Frédérique Assink de bijeenkomst. Er is een aantal korte campagnefilmpjes gemaakt. Deze gaan op maandagavond 11 februari in première. Wethouder Thomas Zwiers geeft het startsein van de campagne. Tijdens de avond vertelt een cursist van het Kellebeek College een persoonlijk verhaal wat de impact is op je leven als je moeite hebt met lezen en schrijven. Programmamaker ‘Leven Lang Leren’ Ingeborg van Boven geeft een korte presentatie over het herkennen van laaggeletterdheid. Ook is er allerlei promotiemateriaal ontwikkeld en we hebben inmiddels ervaring opgedaan met de aanpak. Dat alles wordt toegelicht op een informatieve bijeenkomst op 11 februari. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Geef je wel van tevoren op via: taalpuntzevenbergen@bibliotheekvannu.nl.

Deelnemers actie ‘Zevenbergen Leert Lezen’

Wethouder Thomas Zwiers realiseert zich dat het benaderen van laaggeletterden moeilijk is. ‘Hoe krijgen we mensen zover dat zij zich aanmelden voor een cursus lezen en schrijven? Daarvoor zijn zogeheten signaleerders nodig uit de omgeving van de mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, zoals familieleden, vrijwilligers, werkgevers, loketmedewerkers, praktijken, huiseigenaren en hulpverleners.’ 

 

Er zijn tien zorg- en dienstverleners praktijken (Brilmode Rob Boon, Gezondheidscen-trum Tholos, Hans Anders Optiek, Huisartsenteam ’t Park, Kiesokee / tandarts Wasser, Lodge Advocaten, Pearle Opticien, Signa Notarissen, Van Der Ham Optiek en Zweers Hoortoestellen) in Zevenbergen die al aan deze actie meewerken. Zij (h)erkennen mogelijke signalen die wijzen op laaggeletterdheid en kunnen betreffende personen nu gericht via een bijzondere methode van het Taalpunt benaderen, helpen en doorverwijzen. Het is in eerste instantie een pilotcampagne uitsluitend in Zevenbergen. Maar zodra de resultaten zijn geëvalueerd, kan de actie breder worden ingezet.

Taalpunt in de bibliotheek in Zevenbergen

Bij het Taalpunt in de bibliotheek in Zevenbergen kan iedereen terecht met vragen over het leren of beter leren van de Nederlandse taal, voor informatie over (taal)cursussen in de buurt of voor informatie over vrijwilligerswerk op het gebied van taal. Via het Taalpunt proberen we inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven beter te bereiken en is het dus mogelijk om, afhankelijk van de vraag, een taalaanbod voor hen te realiseren.

In het Taalpunt wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht, maar worden ook mensen actief begeleid bij het verbeteren van taalvaardigheden. Taalvrijwilligers coördineren de activiteiten in het Taalpunt en worden daarbij ondersteund door een breed taalnetwerk van professionals en vrijwilligers. Opgeleide taalvrijwilligers nemen dit alles voor hun rekening. Op donderdagen van 10.00 tot 12.00 uur zijn inwoners van harte welkom bij het Taalpunt in de bibliotheek van Zevenbergen.

 

Leen boeken over taal