Bibliotheek Oud Gastel wordt haal- en brengpunt

Op woensdag 10 januari is het servicepunt aan de Markt in Oud Gastel voor het laatst geopend. Van 13.30 – 17.00u is iedereen van harte welkom om zoveel mogelijk boeken mee naar huis te nemen.

De Bibliotheek op school

De collectie voor de jeugd zal direct na de kerstvakantie verhuizen naar de brede school. Vanaf 2018 zal VANnU op alle scholen in Halderberge aan de slag gaan met de Bibliotheek op school. Naast boeken biedt dit concept inhoudelijke programma’s op het gebied van lezen, literatuur en mediawijsheid. School en bibliotheek werken hierin samen aan de hand van een leesmediaplan.

Haal- en brengpunt

In februari zal er een haal- en brengpunt voor volwassen leden geopend worden bij het Pluspunt van Surplus (Veerkensweg 13). Het Pluspunt is alle werkdagen geopend en op donderdagavond. Hier kunnen leden boeken die zij vooraf thuis gereserveerd hebben, ophalen en weer terug inleveren. Het aanleggen van de benodigde ICT-voorzieningen neemt wat tijd in beslag.

Leden van de bibliotheek worden daarom uitgenodigd wat meer boeken mee te nemen. De leentermijn zal worden verruimd.

Wat doet de bibliotheek in Halderberge?

Lezen en de jeugd
De bibliotheek is de leesmotor van de gemeente want meer lezen is beter in taal. De bibliotheek biedt programma’s die laaggeletterdheid helpen voorkomen: met Boekstart en de doorlopende leeslijn creëren we een positief en uitdagend leesklimaat.
De bibliotheek is te vinden daar waar de jeugd is: op school. Leesconsulenten van de bibliotheek ondersteunen het schoolteam met voorlees-, lees en mediaprojecten en betrekken ook de ouders daarbij.

Want kinderen die per dag een kwartier vrij lezen, scoren beter op school.

Basisvaardigheden
Van de Nederlandse beroepsbevolking (16-65 jaar) is ongeveer 12% laaggeletterd. In West-Brabant zijn dat zo’n 56.000 mensen. De bibliotheek stimuleert een leven lang leren op verschillende manieren, onder andere door:
• te fungeren als wegwijzer in Taalpunt Oudenbosch
• workshops taal- en digitale vaardigheden voor volwassenen (Digisterker en Klik & Tik)

Van collectie tot connectie
Iedere gemeente heeft een centrale bibliotheek waar ruimte is om te ontdekken door exposities, lezingen, debatten en workshops. De bibliotheek is laagdrempelig. Iedereen is welkom in de bibliotheek voor studie, workshops, het lezen van de krant of een praatje bij een kop koffie. Het is een goed toegeruste studieplek voor scholieren en studenten.

In de dorpen
De bibliotheek biedt collecties en programma’s op plaatsen waar veel mensen komen. In Hoeven en Oud Gastel opent VANnU Haal- en brengpunten in de Pluspunten van Surplus. De bibliotheek biedt daarbij ondersteuning.