Bibliotheek Oud Gastel wordt haal- en brengpunt

De Bibliotheek op school

De collectie voor de jeugd zal direct na de kerstvakantie verhuizen naar de brede school. Vanaf 2018 zal VANnU op alle scholen in Halderberge aan de slag gaan met de Bibliotheek op school. Naast boeken biedt dit concept inhoudelijke programma’s op het gebied van lezen, literatuur en mediawijsheid. School en bibliotheek werken hierin samen aan de hand van een leesmediaplan.

Haal- en brengpunt

Sinds woensdag 14 februari is het haal- en brengpunt in het Pluspunt van Surplus geopend.

Het Pluspunt aan de Veerkensweg 13 is:  

alle werkdagen geopend van 9.00 tot 16.30 uur,

en op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.

Op al deze momenten kunnen leden in het haal- en brengpunt op de eerste verdieping (bereikbaar met de lift) terecht om boeken die zij vooraf thuis gereserveerd hebben, op te halen en weer terug in te leveren.

Op de volgende momenten zijn vrijwilligers aanwezig om hulp of ondersteuning te bieden:

Op maandag 10.30 – 12.00 uur,
Op woensdag 14.30 – 16.00 uur, 
Op vrijdag 13.30 – 15.00 uur.

Wat doet de bibliotheek in Halderberge?

Lezen en de jeugd
De bibliotheek is de leesmotor van de gemeente want meer lezen is beter in taal. De bibliotheek biedt programma’s die laaggeletterdheid helpen voorkomen: met Boekstart en de doorlopende leeslijn creëren we een positief en uitdagend leesklimaat.
De bibliotheek is te vinden daar waar de jeugd is: op school. Leesconsulenten van de bibliotheek ondersteunen het schoolteam met voorlees-, lees en mediaprojecten en betrekken ook de ouders daarbij.

Want kinderen die per dag een kwartier vrij lezen, scoren beter op school.

Basisvaardigheden
Van de Nederlandse beroepsbevolking (16-65 jaar) is ongeveer 12% laaggeletterd. In West-Brabant zijn dat zo’n 56.000 mensen. De bibliotheek stimuleert een leven lang leren op verschillende manieren, onder andere door:
• te fungeren als wegwijzer in Taalpunt Oudenbosch
• workshops taal- en digitale vaardigheden voor volwassenen (Digisterker en Klik & Tik)

Van collectie tot connectie
Iedere gemeente heeft een centrale bibliotheek waar ruimte is om te ontdekken door exposities, lezingen, debatten en workshops. De bibliotheek is laagdrempelig. Iedereen is welkom in de bibliotheek voor studie, workshops, het lezen van de krant of een praatje bij een kop koffie. Het is een goed toegeruste studieplek voor scholieren en studenten.

In de dorpen
De bibliotheek biedt collecties en programma’s op plaatsen waar veel mensen komen. In Hoeven en Oud Gastel opent VANnU Haal- en brengpunten in de Pluspunten van Surplus. De bibliotheek biedt daarbij ondersteuning.