Van connectie tot collectie

Van collectie tot connectie

De bibliotheek stimuleert het delen van informatie, kennis en leesplezier door haar lezers en anderen in haar omgeving te betrekken bij de programmering en de collectie. Dat doen we in de vestigingen maar ook in de wijken en dorpen:

• de bibliotheek stimuleert lezen en (het delen van) leesplezier.
• de bibliotheek speelt een actieve rol in het bevorderen van het delen van informatie, het kennismaken met nieuwe informatie en het ontstaan van (nieuwe) ideeën.
• de bibliotheek vormt haar kernvestigingen om tot moderne lees- en leercentra;doelmatig en toekomstbestendig.
• de bibliotheek biedt collectie en programma’s aan op andere plaatsen dan een bibliotheekvestiging.

Doelstelling VANnU

Bibliotheek VANnU is als basisbibliotheek verantwoordelijk voor het bibliotheekaanbod in de gemeenten Roosendaal, Moerdijk, Halderberge, Zundert en Rucphen.

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel:
• Het bevorderen van de openbare bibliotheekvoorzieningen in het verzorgingsgebied, omvattende de gemeenten Roosendaal, Moerdijk, Halderberge, Zundert en Rucphen;
• Het opstarten en in stand houden van centra voor kennis, cultuur, educatie en informatie, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, een en ander zonder winstoogmerk.


Bron: artikel 2 statuten Bibliotheek VANnU 

Focus op jeugd

Uitgangspunt is om kinderen te verleiden elke dag te lezen en dan het liefst minimaal 15 minuten, mét plezier. Dit doet VANnU door:


• deel te nemen aan netwerken die taal-, lees-, media- en cultuureducatie bevorderen.
• instellingen te adviseren hoe ze lees bevordering in de praktijk kunnen toepassen.
• programma’s aan te bieden om het onderzoekend, creërend en reflecterend vermogen te bevorderen met literatuur als basis.
• programma’s aan te bieden om kinderen mediawijzer te maken.
• kinderen, ouders en professionals uit te nodigen mee te denken en te programmeren.
• het aanbieden van een uitdagende collectie en het inzetten van een professionele leesconsulent van de bibliotheek bij het
ondersteunen van het leesonderwijs.
• 100% van de jeugd in alle wijken en kernen te bereiken.

Beleidsplan & Jaarverslag en jaarrekening

Beleidsplan 2016-2018, Jaarverslag 2017, Jaarrekening 2017, Jaarverslag en jaarrekening 2018

Privacyverklaring Bibliotheek VANnU

Bibliotheek VANnU wil jong en oud verleiden om met plezier te lezen, te leren en zich te informeren. Daarbij behandelen wij mensen met respect en gaan wij integer, transparant en zorgvuldig om met de aan ons beschikbaar gestelde persoonsgegevens.

Vacatures vrijwilligers

Een leven lang leren

De bibliotheek stimuleert een leven lang leren op verschillende manieren, onder andere door:

• de rol in te vullen van inspirator en facilitator. Andere partijen nemen het daadwerkelijke lesgeven op zich.
• deel te nemen aan lokale netwerken op het gebied van een leven lang leren (niet formele educatie) en het aanbod te bundelen om dit ook via de bibliotheek aan te kunnen bieden.
• te fungeren als wegwijzer.
• het stimuleren van en deelnemen aan relevante lokale en regionale netwerken t.b.v. de aanpak laaggeletterdheid (Taal & Leven West-Brabant en Taalnetwerk VANnU). Zo bieden we mensen, door cursussen in de bibliotheek, een laagdrempelige eerste stap in de richting van formele educatie.
• programma’s aan te bieden om mediavaardigheid voor volwassenen te bevorderen.

Algemene informatie

Bestuurssamenstelling

Directeur-bestuurder:
Mevr. Drs. F.D. (Frédérique) Assink-Aben MBA

Raad van Toezicht:

  • Mevrouw M. de Wit, voorzitter
  • De heer P. de Koning lid
  • De heer R. Suijkerbuijk lid
  • De heer W.F.L. Reijnders lid
  • Mevrouw E.C.M.M. Korteweg lid

ANBI
Bibliotheek VANnU is een Algemeen Nut Beogende Instelling, (ANBI). Als ANBI wil de bibliotheek openheid geven over de doelstelling, activiteiten en financiën. Vanwege de Wet Openbaarheid van Bestuur zijn de meeste gegevens hierboven al te zien. De overige, voor de ANBI-status benodigde gegevens vindt u hieronder.

Statutaire naam: Stichting Bibliotheek VANnU
KVK-nummer: 41102112
BTW-nummer: NL 002867552B01
Postadres: Postbus 259, 4700AG Roosendaal
Algemeen e-mailadres: info@bibliotheekvannu.nl
Beloningsbeleid: CAO Openbare Bibliotheken